Utenos rajono skyrius   

Taryba

 1. Jūratė Brasiūnienė
 2. Linas Bražionis
 3. Aušra Draukšienė
 4. Dalius Drunga
 5. Giedrė Eimutienė
 6. Nijolė Gailešienė
 7. Saulius Gaižauskas
 8. Laimutis Girnius
 9. Gražina Grašienė
 10. Leokadija Kandižauskaitė
 11. Eugenijus Keraminas
 12. Vaidas Lankauskas
 13. Danguolė Mačionytė
 14. Vida Maišėnienė
 15. Daiva Neniškienė
 16. Arvydas Ramelis
 17. Zita Ringelevičienė
 18. Jonas Spietinis
 19. Nerijus Stasiulionis
 20. Jovita Strazdienė
 21. Egidijus Šinkūnas
 22. Laimutė Taleikienė
 23. Edita Urbonienė
 24. Valentinas Vaitonis
 25. Anastasija Vasiljeva
 26. Ignas Vaškelis
 27. Viktoras Vieversys

Prezidiumas

 1. Saulius Gaižauskas
 2. Vaidas Lankauskas
 3. Zita Ringelevičienė
 4. Jonas Spietinis
 5. Nerijus Stasiulionis
 6. Jovita Strazdienė
 7. Egidijus Šinkūnas
 8. Edita Urbonienė
 

Etikos ir procedūrų komisija

 1. Ingrida Jakubonienė
 2. Algirdas Žukas
 3. Edvinas Jančys

Finansų komisija

 1. Romutė Merkienė
 2. Eitutė Mardosienė
 3. Rita Staikūnienė

Socialdemokračių moterų sąjunga

pirmininkė Vida Stasiulionienė

Socialdemokratinio jaunimo sąjunga

pirmininkė Eglė Vitkelytė

Iždininkas

Daiva Mikštienė

Atstovė spaudai

Lolita Kaminskienė

Atsakingoji sekretorė

Marija Ilčinskienė 

ir dar viena diena, kuri vis tiek bus vakaras...

LSDP Utenos skyriaus
pirmininkas

linas brazionis

Linas Bražionis

tapk nariu

Orai Utenoje