Utenos rajono skyrius   

Linas Bražionis: „Mes esam atviri ir pasirengę dialogui“

Balandžio mėnesį Utenos socialdemokratams pradėjo vadovauti naujas skyriaus pirmininkas Linas Bražionis. Utenos žmonėms kaip Utenos radijo balsas ir įvairių renginių vedėjas pažįstamas Linas turi begalę darbų ir veiklos, bet  naujų pareigų aktyviai ėmėsi  nuo pat išrinkimo pirmininku pradžios. Kaip sekasi, kokios problemos  jaudina ir kokie darbai laukia ateityje – į šiuos ir kitus klausimus atsako naujasis Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos skyriaus vadovas Linas Bražionis.

Gerbiamas pirmininke, įprastinis pirmas klausimas: ar tikėjotės būti išrinktas?

Nemeluosiu: iki paskutinės minutės vyliausi, kad būsiu išrinktas, bet tuo patikėjau tik tada, kai balsų skaičiavimo komisija pasakė, kiek žmonių už mane balsavo. Tada užplūdo emocijos, bet jos buvo labai žmogiškos: didžiulis atsakomybės jausmas, supratimas, kad reikės daug dirbti, įrodinėti, bendrauti, stengtis, kad galėčiau įgyvendinti man svarbios pareigos iškeltus uždavinius.

Kaip Utenos rajono žmonėms pranešite, kad LSDP Utenos skyrius yra, kad jis dirba minėtų žmonių labui?

Visų pirma – mes esam atviri. Atviri bendravimui su žmonėmis, diskusijoms, atskirų bendruomenių ir visų Utenos rajono gyventojų problemoms bei tų problemų sprendimo būdų ieškojimams. Apie tai pirmiausia ir reikia kalbėti. Ir jau kalbame. Esame partija, kuri įsiklauso į žmonių nuomonę, girdi jų pretenzijas, išsakomą nepasitenkinimą vienais ar kitais dalykais. Svarbu, kad žmonės pajustų, kad mes – ne tuščiai kalbantys, kad nesam valdžiažmogiai, nesam užsibarikadavę. Nepasitikėjimo sieną būtina kuo greičiau griauti ir parodyti, kad su socialdemokratiniu pavasariu ateina ir permainos. Tai, žinoma, reikės dar įrodyti ir darbais.

 Tad kokie pirmieji darbai skyriuje?

Pirmieji darbai jau  padaryti: išrinkti pavaduotojai, patvirtinta skyriaus Taryba, dalyvauta  LSDP XXXV suvažiavime. Kaip pirmininkas, pirmiausia ieškau ir ieškosiu bendrų sąlyčio taškų su komanda, su kiekvienu nariu. Jau dėliojuosi prioritetus 2019 m. savivaldos rinkimams: tai ir kandidatų sąrašo sudarymas, ir bendravimas su bičiuliais, ir noro veikti „užkūrimas“.

Esate VšĮ „Utenos radijas“ direktorius. Ar šios ir skyriaus pirmininko pareigos nesusikirs? Kaip jas suderinsite?

Šias dvi sritis privalėsiu suderinti. Neseniai organizacija Transparency International paskelbė, kad žiniasklaidos priemones valdo nemažas skaičius politikų, tad jie turi tam tikrą tiltą savo politinėms pažiūroms išreikšti. Aš, kaip Utenos radijo įkūrėjas ir entuziastas, visada akcentavau, kad Utenos radijas yra visuomeninis, jis nėra skirtas nei vienam žmogui, nei kažkokiai organizacijai ar politinei grupei. Utenos radijas yra visiems Utenos žmonėms ir Utenos kraštui. Todėl patvirtinu, kad Utenos radijas nebus platforma mano politinėms pažiūroms išsakyti. Atvirkščiai – radijas dirbs dar objektyviau ir atviriau. Žinoma, aš pasilieku teisę diskutuoti, išsakyti savo mintis, nesutikti  su viena ar kita nuomone.  Bet mano pasisakymai nebūtinai bus išsakomi pagiriamąja forma, gal labiau kritikos forma. Tikiuosi, tai  paskatins dialogą su visuomene.

Tad kreipiuosi į rajono gyventojus, ragindamas skambinti, rašyti man, išsakyti savo rūpesčius, teikti pasiūlymus.  Mano tel. nr. 8 699 16660, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Kokias skaudžiausias problemas matote Utenos rajone?

Tų problemų tikrai nemažai. Tai ir atliekų tvarkymas, ir švietimo, ir socialinės srities problemos, ir kitos. Bet vienos aktualiausių, galinčių nulemti mūsų rajono ateitį, – tai demografija ir  emigracija. Tiek Utenos rajonas, tiek visa Utenos apskritis yra senstantis kraštas. Kraštui senti ir gyventojų skaičiui mažėti „padeda“ emigracija. Šios bėdos sprendimas – mūsų visų – vyriausybės, politikų,  eilinių gyventojų – reikalas.  Viena aišku, norint susitvarkyti su emigracija reikia imtis kompleksinių priemonių. Ar įmanoma sugrąžinti išvykusius, o besiruošiančius išvykti –  sustabdyti? Kiek teko bendrauti su jaunimu ir bendraamžiais, kurie yra pakėlę sparnus išvažiuoti,  vienas pagrindinių dalykų, skatinančių emigruoti, – ne ekonominis, ne socialinis, o pasitikėjimo trūkumas. Žinoma, ekonominis klausimas, galimybė savo šalyje dirbti ir užsidirbti yra svarbi, bet  pirmame plane – pasitikėjimas. Tai – pasitikėjimas žmogumi, dialogas su visuomene, dėmesys žmogaus problemoms. Kada žmogus nesulaukia atsakymų į jam rūpimus klausimus, kada vienokie ar kitokie valdžios sprendimai lemia žmogaus gyvenimo gerovę ne teigiama linkme, kada nebendraujama su žmogumi, atsiribojama nuo žmonių problemų – visa tai priverčia žmones būti piktais, spjauti į viską ir išvažiuoti. Išsprendę pasitikėjimo problemą, manau,  susigrąžinsime bent dalį išvykusiųjų.

Dirbti vienam pirmininkui ar vienam skyriui bus sunku. Daugelį problemų sprendžiant reikės bendradarbiauti su Utenos rajono savivaldybe...

Taip. Be bendradarbiavimo su Savivaldybe tikrai negalėsime vykdyti savo įsipareigojimų. Bet neabejoju, kad bendradarbiavimas bus konstruktyvus, dalykiškas, į gyventojų lūkesčius bus atsižvelgta. Kaip žinia, socialdemokratai kartu su partneriais  šiuo metu yra valdančioji dauguma rajone, todėl tikiuosi, kad LSDP Utenos skyriaus ir mano, kaip pirmininko, dialogas sėkmingai klostysis ir su tiesiogiai išrinktu meru, ir su administracijos vadovais, ir su Utenos rajono savivaldybės taryba bei frakcijos bičiuliais. Manau, kad visi Savivaldybės vadovai, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai bus įtraukti į diskusijas, dialogą, kuris reikalingas, kad LSDP Utenos skyriaus sprendimai nebūtų vienašališki. Juk ir skyriaus vienas iš tikslų yra glaudus bendradarbiavimas su rajono valdžia, veiklos, perspektyvų derinimas. Neabejoju, kad to iš partijos tikisi ir pati savivaldybė.

Ko palinkėtumėte Utenos rajono žmonėms, skyriaus bičiuliams?

 Palinkėjimas labai paprastas: pasitikėkim vieni kitais, būkim bendruomenė, atviri ir plėtokim dialogą. Kai visa tai yra, ir sunkiausi darbai lengviau įveikiami, atrandamas tinkamiausias sprendimas gvildenant problemas. Per pasitikėjimo, atvirumo ir diskusijos prizmę matau sėkmingą bendradarbiavimą su visais Utenos krašto žmonėmis.

Dėkoju už pokalbį.  

Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj kūnas ir kraujas.                     Viktor Hugo 

LSDP Utenos skyriaus
pirmininkas

Linas Bražionis

tapk nariu

Orai Utenoje