Utenos rajono skyrius   

Lino Bražionio, LSDP Utenos skyriaus pirmininko, kreipimasis į bičiulius:

Bičiuliai, esu laimingas šiandiena bendraudamas su jumis.

Jaučiu būtinybę mūsų skyriui plačiai įkvėpti pavasario oro. Ir partijos bičiulių, ir visų rinkėjų pasitikėjimas įgyjamas tik turint aiškią ir argumentuotą strategiją, norą ištaisyti klaidas ir įsiklausyti į Utenos krašto bendruomenę, kuriai atstovaujame. Joks  pirmininkas – jaunas ar vyresnis – nepadės mums, jei nesugrįšime prie socialdemokratiškų vertybių,  nerodysime nuveiktų darbų,  negirdėsime, ką sako bičiuliai, oponentai, draugai, kritikai - visi uteniškiai.  

Darbas, pasiryžimas, atsakomybė ir susitelkimas bendram bičiuliškam tikslui. Šį siekį ilgai nešiojau savyje. Nešiojau, brandinau, tikrinau, ar tai nėra mano susireikšminimas, didybės manija, sužvaigždėjimas. Esu savikritiškas. Suvokiau, kad turime ruoštis naujovėms, susitelkti, dirbti.

Intrigos ir teisminiai procesai mūsų mero Alvydo Katino atžvilgiu mus dar labiau suvėlė, pasimetėme, pradėjome kažko laukti, dingo pasitikėjimas savo jėgomis. Nesugebėjome atsilaikyti prieš kritiką ir susitelkti. Tai tęsiasi ir dabar, o reikia dirbti. Pakelti ranką balsuojant, pasirašyti, nežinant už ką – to maža. Turime imtis iniciatyvos. Kviečiu tai daryti visus bičiulius kartu.

Skyriaus darbą galima įvertinti aukščiausia balais. Pirmiausia todėl, kad skyriui daugelį metų vadovavo puikią vadybinę, gyvenimo ir politinę patirtį turintys bičiuliai Milda Petrauskienė, Jonas Spietinis, Alvydas Katinas ir Zita Ringelevičienė. Jų patirtis ir bičiuliškas patarimas bus neįkainojami man, naujam skyriaus pirmininkui.

Mūsų šūkis „Svarbiausia – žmogus“ man nėra vien skambūs žodžiai. Tiek gyvenime, tiek bendraudamas su jumis vadovaujuosi šia nuostata.  Savo pažiūras išsakau neslėpdamas veido, net ir tada, kai  partijos skyriuje atrodo, kad kritikuoju bičiulius ar jiems oponuoju. Visada buvau ir esu atviras ir girdintis kitą pusę  bei ieškantis kompromisų.

Mielieji. Mums trūksta atvirumo. Naujos viešosios vadybos, administravimo ir komunikavimo. Trūksta įsiklausymo į žmones. Jei į partijos aktyvią veiklą neįtrauksime įvairių Utenos rajono visuomenės sluoksnių atstovų, jei nebus noro ieškoti ryžto bei kompromisų, jei liksime prie tų pačių lozungų, mūsų permainos bus tik tušti pažadai. Keista ramuma ir tarp Seimo LSDP frakcijos bičiulių. Kodėl nekalbama, neviešinami darbai, neaiškinama, kuo jie naudingi ir kokią pridėtinę vertę turės mūsų kraštui? Bijoma būti atsakingais? Bijoma žurnalistų, kritikos? Nebijokime jos! Kritikuoja, vadinasi dar yra kur tobulėti. Pagiria –  suteikia dar daugiau įkvėpimo darbams. Turime pagalvoti apie skyriaus atvirumą. Siekime bendradarbiavimo, neužsidarykime. Inicijuokime ir bendradarbiaukime su nevyriausybinėmis organizacijomis, intelektualais, valdininkais ir paprastais žmonėmis. Nepamirškime profesinių sąjungų. Parodykime visuomenei, kad mes atviri, kad žmones matome kaip partnerius, rėmėjus, pakeleivius idėjų ir darbų srityje.

Kaip jaunosios kartos partijos skyriaus pirmininkas, pažadu:

  • užtikrinti, palaikyti ir siekti bičiuliškumo skyriuje ir už jo ribų. Styguoti skyriaus veiklą, organizuoti paskirstant atsakomybes ir pareigas. Stengtis, kad informaciją apie planus, atliktus darbus, organizuojamus renginius pasiektų visus bičiulius. Svarbus abipusis ryšys su grupėmis, taryba, prezidiumu, o ne formalus bendravimas, nuogirdos ar gandai;
  • telkti bičiulius ne vidinei tarpusavio kovai dėl postų ir titulų, o išorinei kovai Utenos politinėje erdvėje. Todėl jau dabar turime ruoštis  2019 m. savivaldos rinkimams ir matyti bičiulius, kurie galėtų geriausiai uteniškių lūkesčiams;
  • matau, jaučiu ir neabejoju – atėjo laikas skyriui išsigryninti. Ne tik atsisakant „popierinių“ bičiulių, kurie neduoda jokios pridėtinės vertės, bet ir motyvuoti esančius ir norinčius prisidėti prie skyriaus veiklos augimo. Tik žinodami realią situaciją skyriuje, mes galime priimti tinkamus sprendimus ir susitelkti;
  • atsakingai, pasvertai, objektyviai ir nevienašališkai siekti priimtų sprendimų vykdymo, tęstinumo. Grupių, tarybos ir prezidiumo sprendimai turi būti naudingi bičiuliams, o ne pavieniams individams;
  • skatinti skyriaus veiklą ir sudaryti sąlygas atsirasti naujoms grupėms. Aktyviems, motyvuotiems bičiuliams nebus sudaroma kliūčių plėtoti savo veiklą, atvirkščiai – bus palaikomos iniciatyvos ir idėjos. Skatinsiu bičiulius tobulėti, dalyvauti mokymuose;
  • aktyvinti Utenos skyriaus veiklą viešojoje erdvėje, viešinti ją spaudoje, socialiniuose tinkluose, informacinėse sistemose, viešuose susitikimuose. Turime būti matomi, racionalūs, įdomūs, patrauklūs, informatyvūs, girdimi, oponuojantys, diskutuojantys ir pateikiantys savo požiūrį ir vertybes rinkėjams bei  bendruomenei.

Todėl dar kartą kreipiuosi į Jus, gerbiami bičiuliai, kviesdamas kartu pasitikti naujus iššūkius ir galimybes. Ženkime žingsnį darbų ir permainų link. Turime dvejus ilgus metus dideliems darbams, naujų iššūkiams įgyvendinti. Bet turime labai mažai laiko LSDP Utenos skyriui kokybiniam atsinaujinimui.

   Su nuoširdžiais linkėjimais – Linas Bražionis, LSDP Utenos skyriaus pirmininkas

Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj kūnas ir kraujas.                     Viktor Hugo 

LSDP Utenos skyriaus
pirmininkas

Linas Bražionis

tapk nariu

Orai Utenoje